IEMT: een snelle en effectieve behandelmethode!

Heb jij last van:

  • Ongewenste, belastende emoties, gebeurtenissen, een ongeluk of nare herinneringen uit het verleden?
  • Angst(en), depressie en vermoeidheidsklachten, burn-out?
  • Slapeloosheid, lichamelijke klachten, stress, boosheid of bv. woede?

IEMT (Integral Eye Movement Therapy) zoekt naar jouw herinneringen die het probleem in het heden veroorzaken en wel in het onbewuste geheugen. Jouw gevoelssysteem maakt uit welke dat zijn. IEMT neutraliseert een reeks aan herinneringen die met elkaar verbonden zijn geraakt.

IEMT koppelt jouw ongewenste emoties los van de gebeurtenis of de herinnering. De herinnering wordt een feitelijke gebeurtenis op jouw tijdlijn. Het werkt met diverse emotionele problemen. Bijvoorbeeld trauma, PTSS, HSP. En je gebruikt het voor persoonlijke groei en behandeling van (langdurige) belemmerende emoties. IEMT werkt effectief en een behandeling heeft een korte tijdsduur. Na-effecten en bijwerkingen zijn er nauwelijks.

Hoe werkt IEMT?

IEMT is nog vrij nieuw en begint langzaam bekender te worden. De behandeling werkt met oogbewegingen en met de fysiologie (werking en eigenschappen van het lichaam en organen). Het werken met oogbewegingen ken je mogelijk van EMDR. We gebruiken deze oogbewegingen om gevoelsreacties te neutraliseren. Er wordt bij het volgen van de oogbewegingen met IEMT precies gekeken waar de verandering plaatsvindt, om doelgericht verandering te faciliteren.

Waarvoor is IEMT geschikt?

In 2023 startte een wetenschappelijk onderzoek tussen de voor de behandeling van steeds terugkerende ongewenste emoties, lichaamsgevoelens en identiteitsbelevingen, preventie en behandeling van burn-out, angst, depressie en traumabehandeling.

Er wordt rechtstreeks gewerkt met het onbewuste emotionele geheugen. In verbinding met een gevoel waar iemand in het heden last van heeft, wordt d.m.v. instructies teruggegaan naar de eerste keer met dit gevoel. Soms kom je uit bij herinneringen waar iemand zich niet bewust van is. Op deze herinnering (imprint) worden de oogbewegingen toegepast. Na het doen van de oogbewegingen, volgt er een testprotocol. Bij elk nieuw gevoel wat bovenkomt, wordt teruggegaan naar de daarbij behorende imprint. Er passeren dus meerdere herinneringen de revue. De cliënt hoeft niets over de inhoud van de herinnering te vertellen. Hierdoor kan snel en effectief gewerkt worden.

Is IEMT hetzelfde als EMDR?

Het grootste verschil is dat IEMT zich richt op het veranderen van de manier waarop de herinnering aan het trauma wordt opgeslagen en herinnerd, terwijl EMDR is gericht op traumabehandeling. EMDR behandelt een trauma per keer, terwijl IEMT een reeks van herinneringen verwerkt die met elkaar verbonden zijn geraakt. IEMT zoekt in het onbewuste geheugen naar de herinneringen die het probleem veroorzaken. Bij EMDR vormen herinneringen uit het bewuste geheugen de kern van de behandeling.

IEMT is nog vrij nieuw. Het werkt rechtstreeks met het gevoelssysteem en de coach begeleidt de cliënt naar de eerste keer met dit gevoel. In tegenstelling tot EMDR is er geen uitgebreid gesprek of vooronderzoek nodig en gaat IEMT direct naar de kern. Omdat IEMT werkt met het gevoelssysteem zijn er ook geen woorden nodig. Je hoeft dus niets te vertellen over de inhoud van de herinnering (bij EMDR wordt in het gesprek duidelijk welke herinnering de kern is van het probleem en herbeleef je deze).

Bijzonder bij PTSS behandeling

Het protocol van IEMT voor de behandeling van posttraumatische stress, zorgt ervoor dat de cliënt, jij niets over de inhoud van de ervaring hoeft te delen. Voor cliënten met heftige traumatische ervaringen, bijvoorbeeld werkzaam bij politie, brandweer of in de zorg, blijkt deze methode van werken enorm helpend. Met name omdat IEMT werkt met het onbewuste geheugen én de cliënt niet bewust traumatiserende herinneringen of ervaringen hoeft op te halen of te vertellen. IEMT kan werken zonder ‘het verhaal’!

Het werken met identiteitsdelen, het identiteitswerk van IEMT is innovatief en vernieuwend. Het biedt veel nieuwe mogelijkheden om identiteitsdelen die stil zijn blijven staan weer in ontwikkeling te brengen. Bijvoorbeeld: ‘ik voel me klein’, ‘mij overkomt dit altijd’, ‘ik ben niet goed genoeg’ of ‘ik ben vaak boos’. IEMT leert hoe je jouw patronen, die zorgen voor chroniciteit van een probleem, kunt uitdagen en ontrafelen. En het geeft jou meer grip te geven op jouw gevoelens.

Wat zeggen cliënten over IEMT?

Tot nu toe zijn al mijn cliënten zeer tevreden over de behandeling met IEMT. Mensen geven aan verwonderd te zijn over de effectiviteit ervan. En verrast te zijn over de (vaak vroege) herinneringen die aan hun probleem ten grondslag liggen. Vaak herinneringen uit hun vroege jaren, waar ze de invloed niet van bewust zijn. De emotie, het gevoel volgen door te werken met de IEMT behandeling leidt de weg naar het ontstaan ervan. Het niet hoeven praten of uitleggen over de oorzaak wordt als heel veilig en comfortabel ervaren.

Casus IEMT

Om het nog wat beter te begrijpen, deel ik de onderstaande casus van een cliënt met je. Annabel, een jonge vrouw van 24 jaar, komt bij me voor een eerste kennismaking en een IEMT-sessie. Ze heeft al enige tijd last van angst- en paniekaanvallen, waardoor ze zich beperkt voelt in haar functioneren. Zo durft ze niet meer uit te gaan en vermijd ze zoveel mogelijk drukke menigten. Autorijden durft ze niet en kleine ruimtes zijn een uitdaging. Kortom, Annabel heeft last van haar angsten en wil graag werken aan haar herstel.

We doen een korte intake om haar vraag helder te maken en het gewenste resultaat te bepalen. Dan vraag ik haar een cijfer te geven aan haar ‘gevoel van angst’ en leidt haar terug naar de eerste keer dat ze dit gevoel ervaarde. Ik pas de interventie met oogbewegingen toe, terwijl Annabel aan de herinnering denkt. Via een auto-ongeluk een paar jaar geleden, komt ze uiteindelijk bij een herinnering als vierjarig meisje uit. ‘Ik was per ongeluk een lift in gelopen en die ging naar boven. Behalve dat ik zelf bang werd, hoorde ik mijn moeder in paniek gillen.’ Na het werken ervaart ze geen gevoel van angst meer en heeft ze nog een benauwd gevoel rondom haar keel. Zo werken we door tot alle negatieve gevoelens verdwenen zijn. Tot slot vraag ik haar het gevoel van angst op te roepen. En test ik Annabel wat er gebeurt als ze bijvoorbeeld denkt aan autorijden.

Wie mag een IEMT behandeling doen?

Gecertificeerde coaches, counselors, psychologen, therapeuten mogen een behandeling of sessie uitvoeren. Een IEMT- sessie heeft over het algemeen weinig tot geen bij- of nawerkingen. Het is ontwikkeld om verlichting te brengen op het gebied van chronische emotionele en stress-gerelateerde problematieken. Als professional blijf ik mijzelf bijscholen en kwam IEMT op mijn pad. Ik ben gecertificeerd IEMT-Practioner en start in 2024 de Advanced opleiding bij Anne ten Brinke. Heb je vragen, wil jij ook kennismaken met IEMT, klik dan op de button voor een kennismakingssessie!

Is IEMT iets voor jou?

Het beste antwoord op deze vraag is, kom het zelf ervaren en kennismaken met IEMT. Er zijn een paar uitzonderingen, maar voor de meesten is IEMT heel geschikt. Je kunt eenvoudig een sessie inboeken via de button op deze pagina. Een kennismakingssessie bestaat altijd uit een korte intake, een ervaringsoefening met IEMT om samen te bepalen of de behandeling voor jou werkt en als dat zo is, gaan we over tot de behandeling van jouw probleem. Het kan ook zijn, dat het nodig is een vervolg in te plannen. Voel je welkom met al je vragen, ik vertel er graag over.