Organisatieopstellingen

Vraagstukken die spelen in organisaties bijvoorbeeld rondom ziekteverzuim, veranderingen in organisaties en zich herhalende conflicten lenen zich prima om organisatieopstellingen mee te doen. Organisatieopstellingen zijn een goede manier om met een objectieve blik te kijken naar wat er speelt. Het begeleiden vraagt om een professionele aanpak door een goed opgeleide begeleider. Een organisatie kunnen we bekijken als een systeem. En ook hier geldt dat ons handelen en onze gedragingen vanuit dit systeem komen. Als medewerker ben je onderdeel van dat systeem. Iedereen heeft evenveel recht op een plek in de organisatie. En recht om de eigen functie (opdracht) te kunnen uitoefenen. De schoonmaakster heeft net zoveel recht op haar plek als de directeur.

In het organisatiesysteem bestaat een ordening. Een rangorde waarbij functie, het aantal dienstjaren en competenties een rol spelen. De balans tussen geven en nemen vinden we in evenwichtige beloning van gewerkte uren en het arbeidscontract. En hier geldt net als bij familieopstellingen, dat er dynamieken ontstaan wanneer één of meer van bovenstaande principes zijn verstoord.

Symptomen voor organisatieopstellingen

Datgene wat aan de oppervlakte waar te nemen is, kan in een organisatie als signaal gelden. Deze symptomen herken je als individuele medewerker vast wel:

  • een hoog ziekteverzuim
  • veel verloop onder medewerkers
  • een gebrek aan leiderschap
  • een gebrek aan koers en richting
  • doelen niet halen
  • samenwerkingsproblemen tussen medewerkers en/of afdelingen

Opstellingen geven inzicht in hoe deze patronen zich voordoen in ons leven nu. Het maakt het verborgene waarneembaar, voelbaar en zichtbaar. Systemisch werken met opstellingen vindt zijn oorsprong in de systemische familietherapie van Bert Hellinger.

Organisatieopstellingen doen

Bij loopbaanvraagstukken of problemen op het werk biedt een organisatieopstelling uitkomst.  Wanneer organisatieopstellingen plaatsvinden in groepsverband, dan wordt vaak met een team gewerkt van medewerkers, managers of de directie. Deelnemers krijgen de mogelijkheid op een opstelling te doen door representanten uit te nodigen. Deze representanten worden door de deelnemer in de ruimte geplaatst.

Wat zichtbaar wordt in organisatieopstellingen

Het team of de groep medewerkers geeft met het ‘maken’ van organisatieopstellingen hun beeld van de situatie of het probleem weer. Door representanten (mensen), vloerankers in de ruimte te plaatsen of door figuren op de tafel neer te leggen.  Dat wat er speelt, kan zo vanuit verschillende invalshoeken waargenomen worden. Vanuit dit innerlijk beeld laat ik zien, hoe het komt dat energie niet vrij kan stromen. Wat ervoor zorgt, dat de symptomen zich uiten in de organisatie of het team. Waar blokkades of belemmeringen zijn en hoe beweging mogelijk is.  Interventies onder professionele begeleiding zorgen voor beweging op een diepe laag. Ze maken de weg vrij voor helderheid, rust en ruimte.

Organisatieopstellingen in coaching

Ben je bezig met vragen over je werk, loopbaan of stress en is het handig om een afspraak te maken voor een consult.  Het kan een onderzoekende vraag zijn, met elementen in de coachingsruimte of op tafel.  Bij stress, burn-out of symptomen van burn-out is een opstelling heel verhelderend.  Elementen zijn bijvoorbeeld houten figuren of vloerankers, een matje of kussen. Voor elke persoon tot wie jij je verhoudt, wordt een figuur of een vloeranker gekozen. Dat kan jouw team, afdeling of organisatie zijn.  Jij legt ze neer in de ruimte of op tafel. Een soort ‘levend schilderij’ maakt duidelijk waar vastgelopen patronen zitten of blokkades liggen.

Jouw innerlijk beeld van wat er speelt, wordt naar buiten gebracht, om er vanuit verschillende invalshoeken naar te kijken. Ik laat zien welke dynamieken zichtbaar worden.  En met de juiste interventies wordt inzichtelijk waar beweging mogelijk is en hoe een volgende stap eruit kan zien.

Organisatieopstellingen kennen een wetenschappelijke onderbouwing. Er is veel onderzoek gedaan naar de werking ervan. De ervaring leert dat de beste manier zélf kennismaken met organisatieopstellingen is.

Heb je vragen? Neem contact op!

Je vindt mij ook op ‘vind een coach‘.