OPSTELLINGEN

Opstellingen *) geven inzichten in patronen en dynamieken die jij – onbewust en onbedoeld – ontwikkeld hebt. En wat de invloed daarvan is op je gezondheid, werk en relaties. Kortom op jouw leven. Ieder mens verlangt naar een gezond en gelukkig leven. Soms ervaar je belemmeringen en staat iets een vervuld leven in de weg.

*) Dit zijn onder andere familie- en organisatieopstellingen.

  • Doe je wat bij je past en kom jij helemaal uit de verf?
  • Heb je het gevoel dat ‘iets’ je steeds tegenhoudt en je weet niet wat?
  • Ben je gevoelig, soms onzeker en mis je wat zelfvertrouwen?
  • Merk je het als anderen over jouw grenzen heengaan? Herken je dat je veel verantwoordelijkheid op je neemt en je het moeilijk vindt om ‘nee’ te zeggen?
  • Herken je dat er af en toe conflicten met familie of collega’s spelen?
  • Of heb je niet te herleiden lichamelijke of psychische klachten?

Allemaal vragen, waar je in meer of mindere mate last van kunt hebben. Veel mensen komen bij mij met onrust, buikpijn, spanning en angst. Door systemisch werk, familie- en organisatieopstellingen krijgen zij inzichten in patronen. Mensen gaan anders kijken, voelen en ervaren meer rust, bevrijding en balans. Ik begeleid je er graag bij.

Hoe werken opstellingen?

Familie opstelling. Opstellingen, organisatieopstellingen, familieopstellingen, NLP, coach, systemisch werk, familieopstelling

Opstellingen ‘doe’ je één op één tijdens een consult of in groepsverband. Tijdens een consult werken we met elementen in de coachingsruimte of op tafel. Met elementen bedoel ik houten figuren of vloerankers. Dat kan een matje, A4tje of kussen zijn. Voor elke persoon tot wie jij je verhoudt in jouw familie of organisatie kies je een figuur of een vloeranker. Deze figuren worden representanten genoemd. Daarna leg jij ze neer in de ruimte of zet je ze op tafel. Als een soort ‘levend schilderij’ wordt duidelijk waar vastgelopen patronen zitten of blokkades liggen.

Innerlijk beeld

Je geeft met het ‘maken’ van de (familie)opstelling jouw innerlijk beeld. Door dit innerlijk beeld, jouw representatie van wat er speelt, naar buiten te brengen, kijk je er vanuit een ander perspectief naar en kun je het vanuit verschillende invalshoeken waarnemen. Vanuit dit beeld laat ik je zien welke dynamieken ervoor zorgen dat energie niet vrij kan stromen. Interventies onder professionele begeleiding zorgen voor beweging op een diepe laag. Deze interventies heffen blokkades op en maken de weg vrij. Een veel gehoorde reactie na een opstelling is dat mensen rust, ruimte en vrijheid ervaren!

Opstellingen worden ook veel in groepen gedaan. In groepsverband krijgt een vraagsteller de mogelijkheid een opstelling te doen. Door voor zijn of haar vraag representanten uit te nodigen. De representanten worden door de vraagsteller in de ruimte geplaatst. In groepsverband zijn deelnemers de representanten, die door de vraagsteller in de ruimte worden neergezet.

De basis van systemisch werk, opstellingen

Een (familie of organisatie)systeem kenmerkt zich door ‘regels’ waar de leden van het systeem zich bewust of onbewust aan houden. Dit noemen we loyaliteit. Binnen het systeem is dat heel logisch, het past in het groepsgeweten. Een set van collectieve afspraken waar je je onbewust aan houdt. Deze ‘regels’ nemen we onbedoeld ook mee op andere plekken, waar ze mogelijk minder of anders gelden. Deze overlevingsstrategieën geven een diepgaand inzicht in gedrag en relaties. We ontwikkelen als mensen reacties als afweer- of beschermingsmechanisme om ‘om te gaan’ met deze loyaliteit, er bij willen horen of de pijn van het gemis. Het is belangrijk om naar de invloed van het hele systeem, de hele familie of organisatie te kijken. En vooral om te ontrafelen óf en hoe deze dynamieken nog van invloed zijn op jouw huidige werk & leven.

Natuurprincipes in systemisch werk

Een systeem zoals we hier bedoelen, kun je zien als een mobile of fontein, voortdurend op zoek naar evenwicht en balans. Als er ergens onbalans is, gaat hij wiebelen en bewegen totdat de balans weer gevonden is. Zo ontstaan dynamieken: patronen om de disbalans onbedoeld en onbewust in stand te houden. Systemen zijn onderhevig aan drie natuurprincipes, ook wel ‘velden’ genoemd. Het eerste gaat over binding en verbinding: iedereen heeft recht op een plek in z’n familie en iedereen hoort erbij, ongeacht zijn of haar daden. Het tweede veld gaat over ordening, over de volgorde: ouders zijn ‘de groten’, kinderen zijn ‘de kleinen’ en ook is er een vaste volgorde van oudste naar jongste. Het derde gaat over de balans tussen geven en nemen.

Er is veel te lezen en te vinden over systemisch werk, familieopstellingen. In onze geschiedenis vinden we vaak de oorsprong van onze gedragingen, waarden en overtuigingen. Ook de invloed van trauma, afweer- en beschermingsmechanismen werken door in het nu. Mijn ervaring is, dat de beste manier om kennis te maken met familieopstellingen is om het zelf te doen, zelf beleven, bekijken en voelen wat het voor jou betekent. Zo kun je direct ervaren hoe het voor jou kan werken!

Heb je vragen? Neem contact op! Wil je kennismaken en sfeer proeven, plan een oriënterend gesprek via onderstaande knop.

*) Systemisch werken en werken met opstellingen vinden hun oorsprong in de systemische familietherapie van Bert Hellinger.